Mahmut AY

0

Kur’an’ı Kerim’e Giriş ve Tefsir Ders Hocası

Doç Dr. Üyesi Mahmut AY

1979’da İstanbul’da doğdu. 1991’de hâfızlığını ikmâl etti. 2000’de Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni birincilikle bitirdi. 2000-2003 yıllarının çeşitli dönemlerinde dil eğitimi almak ve sahasında araştırmalar yapmak üzere İngiltere ve Suriye’de bulundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Temmuz 2003’te “Molla Gûrânî’nin Ğâyetu’l-Emânî İsimli Tefsirinin Fâtiha ve Bakara Sûrelerinin Edisyon Kritiği” isimli teziyle yüksek lisansını; Şubat 2010’da “İbn Acîbe ve İşârî Tefsir Açısından el-Bahru’l-Medîd” isimli teziyle de doktorasını tamamladı. Aralık 2009’da İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Mayıs 2012’de ise aynı anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. Ekim 2017’de Doçent oldu.

Halihazırda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı’nda Doçent olarak görev yapmaktadır. Yazarın, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımlanmış çeşitli akademik makaleleri ve tebliğleri mevcuttur.

Neşredilmiş kitapları ise şunlardır:

1. Kur’an’ın Tasavvufî Yorumu, 1. Baskı, İnsan Yayınları, 2011; 2. Baskı, Kayıhan Yayınları 2016.

2. Kur’an Ne Söyler Sûfî Ne Anlar?, Kayıhan Yayınları 2016.

3. Kur’an Kıssalarını Sîret Bağlamında Okumak, Ensar Yayınları 2017

4. İşârî Tefsir Araştırmaları, İnsan Yayınları 2018.

5. Tefsir, Te’vil ve İşâret Boyutlarıyla Mülk Sûresi, İnsan Yayınları 2018.

Paylaş.