Mehmet BULUT

0

AKAİD (Allah’a, Meleklere, Kitaplara İman) ve
AKAİD (Peygamberlere, Kadere, Ahirete İman, Güncel İnanç Meseleleri) Ders Hocası

Prof. Dr. Mehmet BULUT

1948 yılında Muğla-Ortaca’da doğdu. 1960 yılında Ortaca İlkokulunu, 1968 yılında Isparta İmam-Hatip Okulunu, 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1972-1977 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı çeşitli görevlerde çalıştı. Şebinkarahisar ve Fethiye’de vâiz olarak görev yaptı.

1977 yılında, İzmir Yüksek İslam Enstitüsünde “Kelam” asistanı olarak göreve başladı. “Peygamberlerin Ismeti ve el-Muntekâ min Ismeti’l-Enbiyâ’” adlı tezini vererek 1981 yılında aynı  Enstitüde öğretim üyeliğine tayin edildi.

D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürüttüğü “Ehl-i Sünnet ve Şîa’da Ismet İnancı” adlı doktora tezini tamamlayarak 1984 yılında “Bilim Doktoru” ünvanını aldı. 1995 yılında “Doçent”, 2002 yılında “Profesör” oldu. 2007 yılında emekliye ayrıldı.

“Ehl-i Sünnet ve Şîa’da Ismet İnancı”, “Kur’ân’da Allah’ın Varlığı”, “Kelâm Tarihi ve İ’tikâdî Mezhepler”, “Delilleriyle İslâm Akâidi”, “Müslümanın İnanç Esasları”, “el-Muntekâ min Ismeti’l-Enbiyâ’” (Tahkikli Neşir) adlı  eserleri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.

 

 

Paylaş.