Mustafa ÖZTÜRK

0

HADİS’e Giriş ve HADİS Metinleri Ders Hocası

Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK

1969 Bayburt doğumlu Mustafa ÖZTÜRK, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından bir müddet Pendik İmam-Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yaptı (1992-1994). Daha sonra İlmi Araştırmalar Merkezi’ne (İLAM) araştırmacı olarak girdi. Bu süreçte Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalında Hadislerin Işığında Kalbin Değeri isimli teziyle Yüksek Lisansı (1996), Mevâlînin Hadis Rivâyetindeki Yeri isimli teziyle Doktora’yı tamamladı (2002). Doktora sonrası (kısa dönem) askerlik görevini yaptı. Ardından İLAM’da hadis seminerlerine ve hadisle ilgili çalışmalara katkıda bulunmak üzere görev aldı (2003-2009). 2009 yılı Nisan itibariyle sırasıyla Şırnak, Çanakkale ve Mardin İlahiyat fakültelerinde çalıştı. Araştırma amacıyla Ürdün’de ve İngiltere’de bulundu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde, Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Üsve-i Hasene 1-2 (Ömer Çelik-Murat Kaya ile birlikte), Peygamberimiz’den Ahlak Ölçüleri ve Haydin Felâha isimli eserleri yayımlanmış çalışmalarındandır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

Paylaş.