Şaban KARASAKAL

0

Kur’an’ı Kerim’e Giriş ve Tefsir Ders Hocası

Doç. Dr. Şaban KARASAKAL

1968 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1987’de de girdiği Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1992 Şubat’ında mezun oldu. Kısa bir süre Kayseri Müftülüğü’ne bağlı olarak İmam-Hatiplik yaptı. 1992-1994 yılları arasında Van’da çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yaptı. 1994 yılı başında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997’de “İsrâiliyatın Tefsire Girişi” isimli teziyle yüksek lisansını, 2005’de de “Kur’ân ve Sosyal Psikoloji” isimli doktora tezini tamamladı. 2010 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2011-2012 yılları arasında Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini deruhte etti. 2012 Eylülünden beri Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Yrd. Doç. olarak çalışmaya devam etmektedir. Yayınlanmış telif makale ve çevirileri bulunmaktadır. Arapça ve İngilizce bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

YAYINLANMIŞ ESERLERİ

  • Kur’ân’ın İşârî Yorumu, Rağbet Yayınları, İstanbul 2015

 

Paylaş.