Seyit AVCI

0

HADİS’e Giriş ve HADİS Metinleri Ders Hocası

Prof. Dr. Seyit AVCI

1968 yılında Konya’nın Orhaniye Köyü’nde doğdu. 1985’te Konya İHL’ni, 1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1992 yılında aynı üniversitede Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

1992’de bir yıl Diyarbakır/Silvan’da Din Kültürü öğretmeni olarak çalıştı. 1993’te Konya/Alibeyhüyüğü İHL’ye atandı. 1993’de Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olarak başladığı doktora çalışmasını 1999’da tamamladı.

2006 yılında Selçuklu Mimar Sinan İÖO’na tayin edildi. Aynı yıl doçent oldu. 2010 tarihinde Şırnak Ü. İlahiyat Fakültesine atandı. 2012 yılında aynı fakültede profesör ve dekan oldu; Şırnak Ü’nde Rektör Yardımcılığı ve Üniversitelerarası kurul üyeliği yaptı; 2014’te Aksaray Ü. İİF’ne geçti; 2015’te Niğde Ü. İİF’ne dekan olarak atandı; halen aynı fakültede dekan olarak görevine devam etmekle birlikte 03.08.2018 tarihi itibariyle kadrosu Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne nakledildi; evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanan Kitapları:

 • Hadis İlmi, Hadisçilerin Fazileti ve Kırk Hadis, Konya 2004
 • Sünnetin İslâm’daki Yeri ve Sünnetle İlgili Kırk Hadis, Konya 2004,
 • Sahabenin Peygamber Sevgisi, Sahabe İle İlgili Kırk Hadis, Konya 2004,
 • Rûhu’l-beyân Kur’an Meâli ve Tefsiri, İsmail Hakkı Bursevî, hadislerin tahrici, Erkam Yayınları, İstanbul 2005
 • Yaratılana Şefkat ve Merhamet, Erkam Yayınları, İstanbul 2007
 • İbn Arabi’den Hadis Yorumları, İnsan Yayınları, İstanbul 2008
 • Allah Katındaki Değer Ölçümüz TAKVA, İnsan Yayınları, İstanbul 2010
 • el-Edebü’l Müfred’den HADİS SOHBETLERİ, Serhat Yayınları, Konya 2011
 • Riyazu’s Salihin’den HADİS SOHBETLERİ,  Serhat Yayınları, Konya 2011
 • Hadislerle Evlilik ve Aile Hayatı, Serhat Yayınları, Konya 2011
 • Hadislerle İbadetin Önemi, Leknevi, İkametü’l-Hucce Tercümesi, Serhat Yayınları, Konya 2011
 •  el-Camiu’s-Sağir Tercümesi, I-III, Serhat Yayınları, Konya 2014
 • Ramuzu’l-Ehadis Tercümesi, I-II, Serhat Yayınları, Konya 2015,
 • Riyazu’s-Salihin Kavli Hadisler, Serhat Yayınları, Konya 2016
 • Sünen-i Ebi Davud Kavli Hadisler, I-II,  Serhat Yayınları, Konya 2017

Yayınlanan Makaleleri:

Sûfîlerin Hadis Tesbit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî Üzerine Bir İnceleme, Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt 2, sayı 1, s. 7-29, İstanbul 2004 (Doktora tezinden),  Keşif Yoluyla Hadis Rivayeti Meselesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt 4, sayı 4, s. 161-193, Samsun 2004. (Doktora tezinden), “Ben İlim Şehriyim Ali de Onun Kapısıdır” Hadisi Üzerine, Marife Dergisi, yıl 4, sayı 3, s. 371-381, Konya 2004,  Hz. Peygamber Döneminden Sonra Sahabilik İddiası, İstem Dergisi, yıl 2, sayı 4, s. 219-235, Konya 2004, Hadislerde İbadet Hayatı ile İlgili Şartlar ve Ölçüler, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı 5, s. 401-420, Konya 2005,. Hadisçilere Göre Muhadramlar, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt 18, sayı 2, s. 159-167, 2005, Tâbiîn Neslinin Hadis İlmindeki Yeri, SÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 20, s. 151-172, Güz 2005,   Sünnetin Temel İlkelerini Kapsayan Bir Hadisin Yorumu, Diyanet İlmi Dergi, cilt 42, sayı 3, s. 49-64, Temmuz-Eylül 2006,  İbadet Hayatı ve Bidat İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi, cilt 43, sayı 1, s. 77-102, Ocak-Mart 2007, Peygamber Eşlerinin Faziletleri, Diyanet İlmi Dergi, cilt 45, sayı 2, s. 21-48, Nisan-Haziran 2009, Sahih-i Müslim’in Kitabü’l-Fezail BölümüneGöre Hz.Peygamber’in Bazı Özellikleri, İstem  Yıl:10 Sayı:19, s. 11-32, 2012, Hadis Kaynaklarına Göre Kur’an’ın Faziletleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.17, s.539-552, 2011, Hadisçilere Yöneltilen Bazı Eleştirilerin Değerlendirilmesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 11 Sayı 3, s. 7-34.

Paylaş.