Cağfer KARADAŞ akaid dersleri

Giriş Seviyesi Güz Dönemi Akaid’e Giriş ve Bahar Dönemi Akaid’e Giriş Hocası İkinci Seviye Güz…