İLMİHAL (Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Yemin)

0

Öğretim Görevlisi: Yrd. Doç. Dr. Recep Özdirek

Dersin Gayesi: Temel ilmihal bilgilerini kazandırmak

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

  • Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen
  • Delilleriyle İslam İlmihali, Hamdi Döndüren
  • İslam İlmihali, Komisyon, MÜİFV
  • İlmihal, Komisyon, TDV
  • İslam İbadet Esasları, Komisyon, Grafiker Yayınları, Ankara
  • İslam İbadet Esasları, Komisyon, AÜAÖF, Eskişehir

Yardımcı Kaynaklar: İlgili ansiklopedi maddeleri ve makaleler

Hafta Konular
1 Oruç, Orucun Hikmeti, Çeşitleri, Şartları ve Âdabı
2 Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Haller ve Orucun Kazası
3 Orucu Bozan, Bozmayan, Kaza ve Keffâreti Gerektiren Haller
4 Zekât, Önemi, Hikmeti ve Farziyetinin Şartları
5 Zekâta Tabi Mallar ve Nisap Miktarları
6 Zekât Ödenecek Yerler ve Zekât-Vergi Farkı
7 Malda Zekât Dışı Unsurlar
8 Zekâtla İlgili Güncel Meseleler I
9 Zekâtla İlgili Güncel Meseleler II
10 Hac I
11 Hac II
12 Kurban, Kurbanın Hikmeti ve Kurbanlık Hayvanlar
13 Adak ve Adağa Dair Hükümler
14 Yemin, Yemin Çeşitleri ve Keffâretler
Paylaş.