İLMİHAL’E GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Yrd. Doç. Dr. Recep Özdirek

Dersin Gayesi: Temel ilmihal bilgilerini kazandırmak

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

 • Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen
 • Delilleriyle İslam İlmihali, Hamdi Döndüren
 • İslam İlmihali, Komisyon, MÜİFV
 • İlmihal, Komisyon, TDV
 • İslam İbadet Esasları, Komisyon, Grafiker Yayınları, Ankara
 • İslam İbadet Esasları, Komisyon, AÜAÖF, Eskişehir

Yardımcı Kaynaklar: İlgili ansiklopedi maddeleri ve makaleler

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Namaz İbadeti IX
 • Cuma ve Bayram Namazları
 • Vitir Namazı, Sünnet (Revatib) ve Nafile Namazlar
2.Hafta
 • Namaz İbadeti X
 • Yolculuk Namazı ve Yolculuğa Ait Hükümler
 • Cenaze Namazı, Şehitlik ve Şehide Ait Hükümler
3.Hafta
 • Oruç İbadeti I
 • Müslümanlık ve Oruç
 • Orucun Hikmetleri
 • Orucun Çeşitleri
 • Orucun Âdâbı
4.Hafta
 • Oruç İbadeti II
 • Orucun Yükümlülük Şartları
 • Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Haller
 • Orucun Kazası
 • İtikâf
5.Hafta
 • Oruç İbadeti III
 • Orucu Bozan, Kaza ve Kefaret Gerektiren Fiiller
 • Orucu Bozan ve Sadece Kaza Gerektiren Fiiller
 • Oruçlunun Yapması Mekruh Olan Fiiller
 • Oruçlu İçin Mübah Olan Fiiller
6. Hafta
 • Zekat İbadeti I
 • Müslümanlık ve İnfak
 • Sadaka ve Zekat
 • Zekat Tezkiye İlişkisi
 • Zekâtın Hikmetleri
 • Zekatın Yükümlülük Şartları (Zenginlik Türleri)
7.Hafta
 • Zekat İbadeti II
 • Zekâta Tabi Mallar: Altın, Gümüş, Para, Ticaret Malları, Hayvanlar, Zirâî Ürünler, Maden ve Defineler…
 • Nisap Miktarları
8.Hafta
 • Zekat İbadeti III
 • Yeni Gelir Kalemlerinin Zekatı: Hisse Senedi, Digital Para, Çeşitli Fonlar vb…
 • Zekat Verilecek Kişiler
 • Sadaka i Fıtır
9.hafta
 • Hac İbadeti I
 • Müslümanlık ve Hac
 • Haccın Hikmetleri
 • Haccın Yükümlülük Şartları
 • Hac Çeşitleri
10.Hafta
 • Hac İbadeti II
 • Hac Menasiki ve Mekanlarının Tanıtımı
 • Haccın Îfâsı
11.Hafta
 • Hac İbadeti III
 • Hac Yasakları
 • Umre İbadeti
12.Hafta
 • Kurban İbadeti
 • Müslümanlık ve Kurban
 • Kurbanın Hikmeti
 • Kurban Kesmenin Yükümlülük Şartları
 • Kurban Edilebilecek Hayvanlar
 • Kurban Edilemeyecek Hayvanlar
13.Hafta
 • Yemin ve Adak
 • Adağa Dair Hükümler
 • Yemin Türleri
 • Kefaretler
14.Hafta
 • İkinci Kademenin Önemi; Helaller ve Haramlar, Faiz, Evlilik, Nikah vb. Başlıklar
 • Değerlendirme ve Sonuç
Share.