SİYER (Mekke Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Âdem SARAÇ

Dersin Gayesi: Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i Tanımak ve Sevmek…

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

  • Osman Nûri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa I-II
  • Zekai Konrapa, Peygamberimiz
  • Ramazan El-Bûti, Fıkhu’s Sîre

Yardımcı Kaynaklar:

  • M. Âsım Köksal, İslâm Târihi
  • Semire Zayid, el-Câmi fi’s-Sireti’n-Nebeviyye I-VI


Hafta Konular
1 Siyer Nedir? İslâm’ın Anlaşılmasında Siyer-i Nebî’nin Ehemmiyeti
2 Kur’ân-ı Kerîm’de Peygamber Efendimiz (s.a.v)
3 İslam Öncesi Mekke ve Kâbe
4 Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Pâk Nesebi ve Âilesi
5 Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Çocukluk ve Gençlik Yılları
6 Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Ticârî Hayâtı ve Evliliği
7 Vahyin Başlangıcı ve Gizli Tebliğ Yılları
8 Mekke Dönemi Tebliğ ve Terbiyede Ana Konular
9 Büyük Cihad: İslam’ı Öğrenme ve Öğretme Gayretleri (Daru’l Erkam)
10 Müşriklerin Eziyetlerine Katlanma ve Habeşistan’a Hicret
11 Boykot, Hüzün Yılı ve Tâif Yolculuğu
12 İsrâ, Mîrâc ve Beş Vakit Namaz
13 Akabe Bey’atları ve Cenneti Satın Alma
14 Hicret ve İlk Mescit

 

Paylaş.