SİYER’E GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Öğr. Görevlisi Adem SARAÇ

Dersin Gayesi: Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i Tanımak ve Sevmek…

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

 • Osman Nûri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa I-II
 • Zekai Konrapa, Peygamberimiz
 • Ramazan El-Bûti, Fıkhu’s Sîre

Yardımcı Kaynaklar:

 • M. Âsım Köksal, İslâm Târihi
 • Semire Zayid, el-Câmi fi’s-Sireti’n-Nebeviyye I-VI

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma
 • Siyer Nedir?
 • Ders Planının Sunumu ve Zaman Planlaması
 • Dersin Tanıtımı ve Kaynakları
 • Siyer Nedir? İslâm’ın Anlaşılmasında Siyer-i Nebî’nin Ehemmiyeti
2.Hafta
 • Kur’ân-ı Kerîm’de Peygamber Efendimiz (s.a.v)
 • Ben de bir insanım. Ancak bana vahiy geliyor.” Ayetinin açıklaması.
 • Şânının Yüceltilmesi
 • O’na İman ve İtaatin Şart Olması
 • En Güzel Örnek Olması
 • O’na Muhabbet ve Hürmet
 • Salavât-ı Şerife
3.Hafta
 • İslam Öncesi Mekke ve Kâbe
 • Mekke’nin Önemi
 • Kâbe’nin Hürmeti
4.Hafta
 • Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Pâk Nesebi ve Âilesi
 • Kureyş Kabilesi
 • Beşâiru’n-Nübüvve
 • Fil Vak‘ası
5.Hafta
 • Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Çocukluk ve Gençlik Yılları
 • İlâhî Sıyânet Altında Yetişmesi
 • Şakk-ı Sadr
 • Küçük Yaşta Çalışması
 • Hılfü’l-Fudûl
6.Hafta
 • Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Ticârî Hayâtı ve Evliliği
 • Aile Hayatı
 • Evlatları
 • Kâbe Hakemliği
7.Hafta
 • Vahyin Başlangıcı ve Gizli Tebliğ Yılları
 • Vahyin Tarifi ve Çeşitleri
 • İlk Nâzil Olan Âyetlerdeki Mesajlar
8.hafta
 • Mekke Dönemi Tebliğ ve Terbiyede Ana Konular
 • Allah’a ve Âhirete İman
 • Tevhid ve Şirk
 • Namaz
 • İnfak
 • Akrabaya ve Komşulara İyilik
9.Hafta

 

 • Büyük Cihad: İslam’ı Öğrenme ve Öğretme Gayretleri (Daru’l Erkam)
 • Eğitim Usulleri
10.Hafta
 • Müşriklerin Eziyetlerine Katlanma ve Habeşistan’a Hicret
 • Hicretin Fazileti
 • Allah Yolunda Sabır ve Fedakârlık
11.Hafta
 • Boykot, Hüzün Yılı ve Tâif Yolculuğu
 • Tebliğ Arayışları
12.Hafta
 • İsrâ, Mîrâc ve Beş Vakit Namaz
 • İsrâ ve Mîrâc’ın Anlamı
 • Namazın Ehemmiyeti
13.Hafta
 • Akabe Bey’atları ve Cenneti Satın Alma
 • İslâm’ı ve Müslümanları Himaye
14.Hafta
 • Hicret ve İlk Mescit
 • Hicretin Ehemmiyeti

 

Share.