SİYER (Medine Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Âdem SARAÇ

Dersin Gayesi: Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i Tanımak ve Sevmek, İslâm’ı Anlamaya Giriş…

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

  • Osman Nûri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa I-II
  • Zekai Konrapa, Peygamberimiz
  • Ramazan El-Bûti, Fıkhu’s Sîre

Yardımcı Kaynaklar:

  • M. Âsım Köksal, İslâm Târihi
  • Semire Zayid, el-Câmi fi’s-Sireti’n-Nebeviyye I-VI
Hafta Konular
1 Yesrib’den Medîne-i Münevvere’ye: Muâhât, Çarşı, Medine Vesikası…
2 Savaşa İzin Verilmesi
3 Bedir Gazvesi
4 Uhud Gazvesi
5 Yahûdi Kabilelerinin Sinsi Planları
6 Hendek Gazvesi
7 Hudeybiye Musâlahası
8 İslâmî Dâvetin Dünyaya Açılması: Davet Mektupları ve Mu’te
9 Mekke’nin Fethi: Merhamet Tezahürü ve Af Bayramı
10 Huneyn Gazvesi ve Müslümanların Çoklukla İmtihanı
11 Tebük Seferi ve Nifakın Gün Yüzüne Çıkması
12 Vedâ Haccı ve Zirveden İnsanlığa Mesajlar
13 Refîk-ı A’lâ’ya Yolculuk
14 Hilafetin Önemi ve Râşid Halîfeler

 

Paylaş.