SİYER’E GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Öğr. Görevlisi Adem SARAÇ

Dersin Gayesi: Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i Tanımak ve Sevmek, İslâm’ı Anlamaya Giriş…

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

 • Osman Nûri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa I-II
 • Zekai Konrapa, Peygamberimiz
 • Ramazan El-Bûti, Fıkhu’s Sîre

Yardımcı Kaynaklar:

 • M. Âsım Köksal, İslâm Târihi
 • Semire Zayid, el-Câmi fi’s-Sireti’n-Nebeviyye I-VI

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Yesrib’den Medîne-i Münevvere’ye: Muâhât, Çarşı, Medine Vesikası…
 • Mescid-i Nebevî’nin Fonksiyonları
 • İslâmî Çarşının Önemi
 • İdarenin Müslümanlarda Olması
2.Hafta
 • Savaşa İzin Verilmesi
 • Cihâdın Anlamı ve Gayesi
 • İlk Cihad Hareketleri ve Sebepleri
3.Hafta
 • Bedir Gazvesi
 • İlâhî Yardım Sabır ve Takva İle Gelir
 • Esirlere Muâmele
 • Ganimet Taksimi
4.Hafta
 • Uhud Gazvesi
 • İmtihan ve Mânevî Temizlik
5.Hafta
 • Yahûdi Kabilelerinin Sinsi Planları
 • Yahudilerle Münasebetler
 • Yahudi Karakterini Anlamak
6. Hafta
 • Hendek Gazvesi
 • En Zor An, Dönüm Noktası
7.Hafta
 • Hudeybiye Musâlahası
 • Sulhün Bereketi
8.Hafta
 • İslâmî Dâvetin Dünyaya Açılması: Davet Mektupları ve Mu’te
 • Yakından Uzağa Davete Devam Etmek
9.hafta
 • Mekke’nin Fethi: Merhamet Tezahürü ve Af Bayramı
 • Merkezin Ele Geçirilmesi
10.Hafta
 • Huneyn Gazvesi ve Müslümanların Çoklukla İmtihanı
 • Daima Allah’a Güven
11.Hafta
 • Tebük Seferi ve Nifakın Gün Yüzüne Çıkması
 • Sâdıklarla Beraber Olmak
12.Hafta
 • Vedâ Haccı ve Zirveden İnsanlığa Mesajlar
 • Haccın Anlamı
 • Vedâ Hutbesindeki Mesajlar
13.Hafta
 • Refîk-ı A’lâ’ya Yolculuk
 • Dünyanın Değeri
 • Allah Katındaki Nimetler Daha Hayırlıdır
14.Hafta
 • Hilafetin Önemi ve Râşid Halîfeler
 • İslâm’ın Tebliğinde Halifelerin Rolü
 • Hulefâ-i Râşidîn’in Örnek Davranışları
 • Hulefâ-i Râşidîn’in Başlattığı Seferi Devam Ettirmek
Share.