SİYER (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1. Hafta
 • Siyer Hassiyetiyle Bakış Açılarımızı Netleştirmek
 • Peygamberlik ve Peygamberimiz Aleyhisselâm
 • Peygamber Olması Değil, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi
 • Peygamberlik’te Istıfâ ve İrsâl
2. Hafta
 • Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlullah Aleyhisselâm I
 • Ahzâb 33/21, Enbiyâ 21/107, Tevbe 9/128-129, Hacc 22/49
3. Hafta
 • Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlullah Aleyhisselâm II
 • Âl-i İmrân 3/31, Muhammed 47/2, 33, Neml 27/70, 79, 92, Tâhâ 20/132
4. Hafta
 • Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlullah Aleyhisselâm III
 • Ahzâb 33/40, 56, Nisâ 4/69, Haşr 59/7, Furkân 25/51, 54, 63
5. Hafta
 • Resûllulah Aleyhsselâm’ın Yakınları ve İslâm’daki Yeri
 • Anne-Baba Tarafından Akrabaları
 • Hanımları Tarafından Hısımları
 • Akraba ve Hısımların Peygamberlik Öncesi ve Sonrası Tavır ve Davranışları
6. Hafta
 • Ezvâc-ı Tâhirât, Ümmühâtü’l-Mü’minîn
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Evlilikleri ve Hikmetleri
 • Örnekler Örneğinin Örnek Âile Hayatı
7. Hafta
 • Hazret-i Hadîce-i Kübrâ Annemiz
 • Sevgili Annemiz’in Resûlullah’ın Hayatında ve İslâm’ın Mekke Dönemindeki Yeri
8.Hafta
 • Hazret-i Âişe-i Sıddıkâ Annemiz
 • Sevgili Annemiz’in Resûlullah’ın Hayatında ve İslâm’ın Medine Dönemindeki Yeri
9. Hafta
 • Evlâd-ı Resûl ve Ehl-i Beyt
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Çocukları ve Kısaca İslâm’a Hizmetleri
 • Ehl-i Beyt ve İslâm İnsanı İnşasındaki Yeri
10. Hafta
 • Bir Eğitim Merkezi Olarak Dâru’l-Erkam
 • Öcesi-Sonrası ve Çalışma Sistemi
11. Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Ashâbı’nı İnşâsı
 • Kur’ân ile İnşâ, Hikmet ve Tezkiye ile İnşâ
 • Sahâbe-i Kirâm’ın İbtilâ ve Zorluklarla Olgunlaşmaları (isyan değil, ihsân sahibi olmaları)
12. Hafta
 • Kul Olarak Resûlullah Aleyhisselâm
 • Örnek Kul Son Resûl
13. Hafta
 • Allah Resûlu ve Risâlet Vazifesi
 • Sıradan Bir İnsan Değil, Kendisine Vahiy Gelen Bir İnsan
 • Kehf 18/110, Fussilet 41/6, En’âm 5/50
 • Tebliğ, Tebyîn, Tezkiye
14. Hafta
 • Mekke Dönemi Genel Değerlendirme
 • İlk Vahiyle Başlayan İlâhi İradeli Yapılanma
 • En Zor Zamanda En Büyük İşleri Başarma Yöntemleri
Paylaş.