HUZEM HAKKINDA

0

Uzun yıllardan beri dünyada ve ülkemizde açık öğretim veya yaygın öğretim adı altında ön lisans ve lisans düzeyinde örgün eğitimin haricinde eğitim verilmektedir. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yaygın öğretime olan talep de artmıştır. Günümüzde uzaktan eğitimde kullanılan araçların çeşitlenmesi ve güçlenmesi nedeniyle bu öğretim türüne olan ilgi daha da artacaktır. Eğitim-öğretim amaçlı bilginin; iletişim organları, örneğin; Radyo, televizyon, bilgisayar, Internet ve benzeri araçlarla elektronik olarak istenilen mekâna ulaştırılmasına uzaktan eğitim denilmektedir. Bu anlamada, eğitmen ve öğrenci farklı mekânlarda bulunmakla beraber bilgi akışı veya öğretme işlevi, iletişim teknolojisiyle yerine getirilmektedir. Kısaca, uzaktan eğitim zaman, mesafe ve katılım zorluklarını ortadan kaldırmaktadır.

Uzaktan eğitimde aranılan teknolojiler geleneksel olarak basım (ders kitabı, yardımcı kitap, alıştırmalar, ders sunum çizelgesi, örnek olaylar ve haber bültenleri posta yoluyla öğrencilere ulaştırılır). Ses-audio (sese dayalı kaydedilmiş derslerin yayın yoluyla öğrencilere ulaştırılmasını ve tam etkileşimli ses konferans tekniklerinin tümünü kapsar). Görüntü-video (görüntüye dayalı kaydedilmiş derslerin, banttan TV yayını şeklinde veya canlı yayın yoluyla ve öğrencilerin yayın sırasında soru sormalarını sağlayacak şekilde tam etkileşimli olarak sunumuna dayalı tekniklerin tümünü kapsar). bilgisayar-elektronik ortam (derslerin iletişim ağına bağlı bilgisayarlar üzerinden tam veya sınırlı etkileşimli yada etkileşmişiz (bağımsız) olarak sunumunu sağlayan ve bilgisayar destekli eğitim, bilgisayar ortamından eğitim, bilgisayar yönetiminde eğitim tekniklerini kapsar).

Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi ( HUZEM ) de seçkin öğretim kadrosu ile çeşitli eğitim dalları için kurulmuştur.

HUZEM EĞİTİM DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Share.