İLMİHAL (İkinci Seviye – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Yrd. Doç. Dr. Recep Özdirek

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Fıkıhla İlgili Güncel Meseleler I
 • Helal ve Haram Kavramları (Tarifi, Çeşitleri ve Çerçevesi)
 • Güncel Mesele Ne Demektir?
 • Güncel Meselelere Nasıl Çözüm Bulunur?
2.Hafta
 • Fıkıhla İlgili Güncel Meseleler II
 • Güncel Meselelerle İlgili Umûmi Kâideler
 • Klasik Fıkıh Hükümleri ile Güncel Problemler Arasındaki İlişki
 • Fıkhın Güncellenmesi Problemi
3.Hafta
 • Yiyecek ve İçecekler (Helal Gıda)
 • Kara Hayvanları
 • Deniz Hayvanları
 • Bitki Türleri
 • İçecek Türleri
4.Hafta
 • Giyim Kuşam, Süslenme ve Tesettür
 • Giyim kuşamda temel ilkeler
 • Süslenme ve beden bakımı ilkeleri ve sınırları
 • Tesettür ve sınırları, tesettürde dikkat edilmesi gereken hususlar
5.Hafta
 • Eşyalara Dair Meseleler
 • Ev Eşyaları ve Aksesuarları, israf ve gösteriş yönü
 • Resim, Heykel ve Evcil Hayvan Beslemek
 • Altın ve gümüş kapların kullanımı
 • Menfaatin mal olması, telif hakları, sanal mal kavramı
6.Hafta
 • Tedavi ve Bedene Müdahale
 • Tedavide kullanılacak ve kullanılamayacak şeyler
 • Bedene yönelik müdahalelerin sınırları,
 • Estetik ve cerrahi müdahaleler, organ ve doku nakli ve satışı
7.Hafta
 • Güncel İktisadi Problemler I
 • Ticarî Hayat: ticaretin önemi, meşruiyeti,
 • Alınıp satılması caiz olan ve olmayan şeyler
 • Peşin ve vadeli satışlar, Kaparo, cezai şart, hava parası, sigorta
8.hafta
 • Güncel İktisadi Problemler II
 • Faiz, Kredi ve Finans İşlemleri: Faiz, zararı ve yasaklanma sebepleri, özellikleri, çeşitleri.
 • Katılım bankaları ve işlemleri: Mudarebe, müşareke, mürabaha, leasing, banka ve kredi kartı uygulamaları
 • Menkul Kıymetler: Para ve alacak senetleri, ortaklık senetleri, tahvil, hisse senedi, hazine bonosu, kar-zarar ortaklığı belgeleri, gelire endeksli senet, Borsa kıymetli evrakları
9.Hafta
 • Gayri Müslim Ülkelerde Yaşayan Müslümanların Problemleri
 • Gayr-i müslimlerle ilişkilerin sınırları, inanç, ahlak konuları,
 • Siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler
 • Gayr-i Müslimlerin hak ve sorumlulukları, gayri Müslimlerin Müslüman olmaları ve hükümleri
 • Müslümanların gayr-i müslim inanç, fikir, düşünce ve akımlarından korunma yolları
10.Hafta
 • Oyun, Eğlence ve Sanat
 • Meşru eğlence ve sınırları, Müzik, folklor, kadın sesi
 • Muhtelif oyunlar ve kumar, muhtelif spor müsabakaları, içeriği, hedefleri, sonuçları
 • Resim, heykel, sinema, tiyatro
 • İslami oyun, eğlence, sanat ve kültürel faaliyetleri: Hat, musiki, ebru, tiyatro vs.
11.Hafta
 • Aile-Karı Koca İlişkileri
 • Karı-kocanın birbiri üzerindeki hak ve sorumlulukları
 • Doğum Kontrolü ve aile planlaması, çocukların terbiyesi ve yetiştirilmesi
 • Ailede geçimsizlik, boşanma, ayrılma ile ilgili problemler
12.Hafta
 • Güncel Meslek ve Yeni Kazanç Yolları
 • Helal kazanç yolları: Bilgisayara dayalı yeni meslekler
 • Finans dünyası ile ilgili yeni meslekler
 • Pazarlama ve satış ile ilgili yeni meslekler
 • Ar-ge ile ilgili yeni meslekler
13. Hafta
 • Batıl İnanç ve Âdetler
 • Bidat, batıl inanç ve hurafe ile ilgili temel bilgiler
 • İnanç ile ilgili hurafeler
 • İbadetlerle ilgili hurafeler
 • Giyim, kuşam ve sosyal hayat ile ilgili hurafeler
 • Sosyal hayat ve aile hayatıyla ilgili hurafeler
14.Hafta
 • İnternet ve Sosyal Medya Hukuku
 • İnternet kullanma ilkeleri, faydaları, zararları (internet bağımlılığı), sınırları
 • Sosyal medya araçları, kullanım sınırları, hedefleri, yöntemleri
 • Bir bilgi ve öğrenme kaynağı olarak bilgisayar, internet ve imkânları
 • Bir sosyalleşme ortamı, siyasi, sosyal ve kültürel etkileşim kaynağı olarak sosyal medya ve internet
Share.