PROGRAMIN AMACI

0

Programın temel amacı, temelde ilahiyat eğitimi vermektir. Bireylerin Temel İslami İlimlerden belirli bir düzeye ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermektir. Bu çerçevede;

  1. Hedef kitlenin öncelikle sağlam bir Ehl-i Sünnet itikadı ve İslamî bilinç sahibi kılınması,
  2. Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmelerini sağlama,
  3. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi(İLAM)’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam imkânları ile geniş kitlelere sunma ve ülkemizde temel islami eğitimlerin etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  4.  İslamî ilimler alanına yönelik objektif bilgilenmeyi sağlamak, dini temel kaynaklarından hareketle öğretmek hususları birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Share.