SİYER (İkinci Seviye – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Öğretim Görevlisi Adem SARAÇ

Dersin Gayesi: 

Siyer Giriş Seviyesi dersinde görülen konuların bir üstü olan Siyer İkinci Seviye dersinde, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatını biraz daha ayrıntılara girerek işlemek, Kur’ân anlatımına daha çok ağırlık vermek, gündelik hayatımıza yansıtabileceğimiz örneklerle ve canlı tablolarla, anlaşılır ve kalıcı kalmasını sağlamak, “Üsve-i Hasene” olan Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı bütün hayatımızda örnek almaktır.

Dersin Kaynakları:

Temel Kaynaklar:

Hüseyin Algül; İslâm Tarihi; Emin Yayınları, Bursa 2018, 1-4.

İbrahim Sarıçam; Hz. Muhammed (sav) ve Evrensel Mesajı; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.

Sayfurrahman Mübârekfûrî; Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (er-Rahîku’l-Mahtûm); çev. Halil İbrahim Kutlay; Risale Yayınları, İstanbul 1999.

Ahmet Lütfi Kazancı; Büyükler Büyüğü Peygamberimiz (sav); Ensar Yayınları, İstanbul 2012.

İsmail Yiğit, Raşit Küçük; Hazreti Muhammed (sav) Siyer-i Nebî; Kayıhan Yayınları, İstanbul 2006.

Yardımcı Kaynaklar:

Hasan İbrahim Hasan; Siyasî-Dîni-Kültürel ve Sosyal İslâm Tarihi; çev. İsmail Yiğit, Sadreddin Gümüş, İstanbul 1991, ilk 2 cildi.
Mahmut Şakir; Hz. Âdem’den Bugüne İslâm Târih; çev. Ferit Aydın, Kahraman Yayınları, İstanbul 1993, ilk 3 cildi.
Ali Akyüz; Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber (sav); Ensar Neşriyat, İstanbul 2005.
Ali Akyüz; Hazreti Peygamber (sav)’in Medeniyet Projesi -Saygı Medeniyeti-; Ensâr Yayınları, İstanbul 2008.

Sadettin Gümüş; Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Aile Hayatı; Ravza Yayınları, İstanbul.

Osman Nûri Topbaş; Asr-ı Saâdet Toplumu; Erkam Yayınları, İstanbul 1431/2010.

Abdurrahman Çetin; Örneklerle Peygamberimiz; Ensar Neşriyat, İstanbul 2013.

Ziya Kazıcı; Hz. Muhammed (sav)’in Eşleri ve Âile Hayatı; Çağ Yayınları, İstanbul 1993

 1. Sâid Ramazan el Bûti; Fıkhu’s Sîre; çev. Atik Aydın, Bilge Adam Yayınları, Van 2006.

İsmail Lütfi Çakan; Örnek Kul Son Rasûl; Erkam Yayınları, İstanbul 2006.

İsmail Lütfi Çakan, Mehmet Nihat Solmaz; Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhîd Mücadelesi; Erkam Yayınları, İstanbul 1994.

Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya; Üsve-i Hasene En Güzel İnsan (sav); Erkam Yayınları, İstanbul 2003/2004, 1-2.

İzzet Derveze; Asru’n-Nebi, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı; çev. Mehmet Yolcu, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989, 1-3.

Muhammed Ebû Zehra; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav); çev. Mehmet Keskin, Birleşik Yayınları, İstanbul 1993, 1-4.

Münir Muhammed Gadban; Nebevi Hareket Metodu, Teori ve Pratik; çev. Tarık Akarsu, Nehir Yayınları, İstanbul 1991, 1-2.

Muhammed Gazalî; Fıkhu’s Sîre; çev. Resul Tosun, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

Muhammed Hamidullah; İslâm Peygamberi (Hayatı ve Faaliyeti); çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınları, İstanbul 1980, 1-2.

 1. Ali Hâşimî; Kur’ân’da Rasûlüllah (sav); çev. Nureddin Yıldız, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

İbn Kayyım el-Cevziyye; Fıkhu’s-Sîre (Peygamberimiz’in Hayatı); çev. Hanifi Akın, Karınca-Polen Yayınları, İstanbul 12011.

Necip Fazıl Kısakürek; Çöle İnen Nur; Büyük Doğu Yayınları, İstanbul Trz.

Mustafa Âsım Köksal; İslâm Târihi, Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve İslâmiyet; Köksal Yayıncılık, İstanbul 2001, 1-8.

Ebu’l Hasan en-Nedvî; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı; çev. Nuri Kahraman, Petek Yayınları, İstanbul Trz.

Mevlânâ Şibli Numânî; Sîretü’n-Nebî (Son Peygamber Hazreti Muhammed (sav); Urducadan çev. Yusuf Karaca, Bilge Adam Yayınları, Van 2003, 1-2.

Osman Nuri Topbaş; Asr-ı Saadet’ten Günümüze Fazîletler Medeniyeti; Erkam Yayınları, İstanbul 2006, 1-2.

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Haftalar
14 Haftalık Konu Başlıkları
01. Hafta HİCRET ESNASINDA MEDÎNE’NİN DURUMU

 • Târih, Coğrafya ve Fizikî Yapı
 • Nüfus Durumu
 • İdarî Yapı
 • Sosyal ve Siyasal Durum
 • Ekonomik Durum
 • Yesrib’den Medîne’ye
 • Yeni Bir Yapılanma
02. Hafta MEDÎNE’DE İLK İCRAATLER

 • Medîne Dönemi’nin Başlaması
 • İlk İcraatlar ve Devamı Gelen Çalışmalar
 • Selâm ve Yaygınlaştırılması
 • Sınır Tesbiti
 • Emniyet ve Huzurun Sağlanması
 • Müslüman Nüfus Sayımının Yapılması
 • Mescid-i Nebevî İnşaatının Başlanması
 • Alış-Veriş, Çarşı-Pazar Yerlerinin Oluşturulması
 • İlk Açık ve Çirkin Tepki
 • Uhuvvetin İhvanları
 • İlk Seriyyeler
 • Medîne Vesikası
03. Hafta BEDİR, UHUD VE HENDEK GAZVELERİ

 • İlâhî Buyruklar
 • Nebevî Buyruklar
 • Cihâd-Mücâhid-Seriyyeler-Gazveler
 • Bedir Gazvesi
 • Bedir Mücâhidleri
 • Uhud Gazvesi
 • Uhud İmtihanı
 • Uhud Bizi Sever
 • Genel Seferberlik
 • Hendek İmtihanı
04. Hafta PEYGAMBER VE ASHÂBI’NI BİRBİRİNE DÜŞÜRME OYUNLARI

 • Hainlerin İhaneti
 • Recî’ Vak’ası
 • Bi’ri Ma’ûne Olayı
 • Kişilik ve Davranış
 • Mureysî ya da Benî Mustalik Gazvesi
 • Sucular Meselesi
 • Münâfık Liderin Açıkça İhaneti
 • Sorgulama ve İnkâr
 • Münâfık Babanın Muttakî Oğlu
 • Yalnız Kalan Annemiz
 • Fırsatçı Fesatlar
 • İfk Olayı
 • Soruşturma
 • Yardım Çağrısı
 • Güzel Bir Sabır
 • Teşekkür ile Şükür
 • İlahi Beyân
 • Tezkiye Değil Tebrie
 • Affedilmeyi Severim
 • Vahiyle Doğrulanan Genç
05. Hafta PEYGAMBER VE ASHÂBI KARŞISINDA YAHÛDÎLERİN YAHÛDÎLİĞİ

 • Medîne Yahûdîleri
 • Benî Kaynukâ’ Sürgünü
 • Benî Nadîr Sürgünü
 • Benî Kurayza İnfazı
 • Vatana İhanetin Cezası Ölümdür
 • Hayber ve Çevresi
06. Hafta HUDEYBİYE BARIŞI VE FETİH SÛRESİ MÛTE DESTANI

 • Umre Yolculuğu
 • Hudeybiye Barışı
 • Rasûlullah’ın Kriz Çözme Yöntemleri
 • Fetih Sûresi
 • Umretu’l-Kaza
 • Üç Büyük Kumandan
 • Destansı Bir Dönüş
07. Hafta GİDEN-GELEN HEYETLER

 • Rasûlullah Aleyhisselâm’ın Elçileri
 • Rasûlullah Aleyhisselâm’ın Mektupları
 • Giden Elçilerin Temsilcilikleri
 • Gelen Elçilerin Müşahedeleri
08. Hafta MEKKE FETHİ VE SONRASI

 • Mekke Fethi
 • Genel Af ve Gönüllerin Fethi
 • Huneyn Gazvesi
 • Ci’râne Olayları
09. Hafta ÎLÂ VE TAHRÎM OLAYLARI

 • Ortamın Özellikleri
 • Îlâ Hâdisesi
 • Tahrîm Olayı
 • İmtihandaki İmtihan
10. Hafta ZORLUK ZAMANININ ZORLU MÜCÂHİDERİ

 • Tebûk Seferi
 • Öncesi-Esnası-Sonrası
 • Ka’b
 • Murre
 • Hilâl
 • Ashâb-ı Kirâm’ın Tavrı
 • Tevbe-i Nasûh
 • Ashâb-ı Kirâm ve Edebimiz
11. Hafta ENSÂR – MUHÂCİR KARDEŞLİĞİ BAYRAMLAR

 • Muhâcirler
 • Ensâr
 • Uhuvvet
 • Kardeşlerin Kardeşlikleri
 • Değişen Ortamlar
 • Ramazân Bayramı
 • Kurban Bayramı
 • Bayramlarda Yaşananlar
 • Bayram İçinde Bayram
12. Hafta OLAĞANÜSTÜ HÂDİSELER

 • Olağanüstü Hâdiseler
 • Ay ve Güneş Tutulması
 • Medîne’de Deprem
 • Şiddetli Yağmur ve Fırtına
 • Kuraklıklar ve Yağmur Duâları
13. Hafta VEDA HACCI VE RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM’IN VEFATI

 • Veda Haccı
 • Veda Hitâbesi
 • Rasûlullah Aleyhisselâm’ın Hastalanması
 • Rasûlullah Aleyhisselâm’ın Vefatı
 • Vefatın Akisleri
14. Hafta RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM’IN EMANETLERİ

 • Emîn-Mü’min-Emânet
 • Kur’ân-ı Kerîm
 • Sünnet-i Nebeviyye
 • Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü
 • Ehl-i Beyt
 • Ezvâc-ı Tâhirât
 • Ashâb-ı Kirâm
 • Emînler ve Hainler
Share.