TASAVVUF (İkinci Seviye – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma
 • Dönemlik Ders Planının Sunumu
2.Hafta
 • Tasavvuf ve Tarikatların Mahiyetine Dair Konular
 • Melametî anlayışın ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
3.Hafta
 • Tasavvuf ve Tarikatların Mahiyetine Dair Konular
 • Kadızade-Sivasi tartışmalarının mahiyeti hakkında neler söylenebilir?
 • Selçuklu ve Osmanlı’nın iktisadi hayatında tasavvufun yeri nedir?
 • Ahilik kurumu nedir?
 • Para vakıflarının Osmanlı İktisadi hayatındaki rolü nedir?
4.Hafta
 • Tasavvuf ve Tarikatların Mahiyetine Dair Konular
 • Sömürge ve istilaya direnişte sufilerin rolü konusunda neler söylenebilir?
5.Hafta
 • Tasavvuf ve Tarikatların Mahiyetine Dair Konular
 • Tasavvuf, sanat ve estetik
 • Tasavvufun müziğe bakışı nasıldır?
6.Hafta
 • Tasavvufta Varlık Konusu I
 • Tasavvufta Allah, kainat, insan
7.Hafta
 • Tasavvufta Varlık Konusu II
 • Vahdet-i Vücûd, Vahdet-i Şuhûd, Meratib-i Vücud
8.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler
 • “Gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım” sözünün mahiyeti nedir?
 • “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” sözünün mahiyeti hakkında neler söylenebilir?
9.Hafta
 • Tasavvuf Klasikleri ve Seçme Metinler I
 • Muhasibî, er-Riâye
10.Hafta
 • Tasavvuf Klasikleri ve Seçme Metinler II
 • Ebû Nasr Serrâc et-Tusî, el-Luma’
11.Hafta
 • Tasavvuf Klasikleri ve Seçme Metinler III
 • İmam Gazzâlî, el-Munkızu mine’d-dalâl, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn
12.Hafta
 • Tasavvuf Klasikleri ve Seçme Metinler IV
 • İbnü’l-Arabî ve Fusûsu’l-Hikem
13. Hafta
 • Tasavvuf Klasikleri ve Seçme Metinler V
 • Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi
14.Hafta
 • Tasavvuf Klasikleri ve Seçme Metinler VI
 • İmam-ı Rabbânî, Mektûbat
 • Değerlendirme ve Sonuç
Share.