TASAVVUF’A GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Bahar Dönemi)

1

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER

Dersin Gayesi: Tasavvuf kültürü ve düşüncesinin temel meselelerini, tarikatlar ve eğitim usullerini, tasavvuf hakkında en çok sorulan soruları ve ilmî cevaplarını öğrenmek.

Ders kaynakları:

Temel Kaynaklar:

 • Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, İstanbul 2011.
 • H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2004
 • H. Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufî Hayat, İstanbul 2007.

Yardımcı Kaynaklar:

 • Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, İstanbul 2011.
 • Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul 1990.
 • Necdet Tosun, Derviş Keşkülü, İstanbul 2012.
Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Dönemlik Ders Planının Sunumu
 • Tasavvufi kavramlar ve deyimler
 • Kerâmet ne demektir?
 • Mucize, meûnet, istidrâç vb. kavramlarla ilişkisi hakkında neler söylenebilir?
 • Kur’an ve sünnette kerâmete örnekler var mıdır?
2.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler I
 • Rüyanın tasavvuftaki yeri nedir?
 • Kur’an’da Rüya
 • Hadislerde Rüya
3.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler II
 • Keşf ve ilhâmın tasavvuftaki yeri nedir?
 • Keşf ve ilhâmın herhangi bir test ve kontrol mekanizması var mıdır?
4.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler III
 • Fenâ ve bekâ ne demektir?
 • Vecd ve cezbe nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?
 • Telvin ve temkin ne demektir?
5.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler IV
 • Toplumda yaygın olan ve yanlış anlamda kullanılabilen bazı tasavvufi deyimler.
 • “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • “Bütün tarikatlerin sonu Nakşbendiliğin başıdır” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • “Mürid şeyhine gassal elindeki meyyit gibi teslim olmalıdır” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • “Bir lokma bir hırka” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • Hallâc-ı Mansur Neden ene’l-Hakk demiştir?
6. Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler V
 • Vahdet-i vücûd ne demektir? Vahdet-i şühûddan farkı nedir?
7.Hafta
 • Tarikatlerin ve Tekkelerin Sosyal Fonksiyonları
 • İslamiyet’in Yayılmasında Sufilerin Rolü nedir?
 • Tekkelerin toplumsal rolleri nelerdir?
8.Hafta
 • Günümüzde Etkisini Sürdüren Tarikatlar, Tarihi Süreçleri ve Doktriner Yapıları I
 • Kâdirilik
9.hafta
 • Günümüzde Etkisini Sürdüren Tarikatlar, Tarihi Süreçleri ve Doktriner Yapıları II
 • Halvetîlik
10.Hafta
 • Günümüzde Etkisini Sürdüren Tarikatlar, Tarihi Süreçleri ve Doktriner Yapıları III
 • Safevilik
 • Bektaşilik
11.Hafta
 • Günümüzde Etkisini Sürdüren Tarikatlar, Tarihi Süreçleri ve Doktriner Yapıları IV
 • Mevlevîlik
12.Hafta
 • Günümüzde Etkisini Sürdüren Tarikatlar, Tarihi Süreçleri ve Doktriner Yapıları V
 • Nakşbendîlik ve Yesevîlik
13.Hafta
 • Günümüzde Etkisini Sürdüren Tarikatlar, Tarihi Süreçleri ve Doktriner Yapıları VI
 • Rifâîlik ve diğer tarikatlar
14.Hafta
 • Değerlendirme ve Sonuç
Share.