TASAVVUF’A GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER

Dersin Gayesi: Tasavvufun temel konuları, tarihi, diğer ilimler arasındaki yeri, bir ilim ve hayat tarzı olarak gelişmesi, klasik kaynakları, terimleri hakkında bilgi vermek.

Ders kaynakları:

Temel Kaynaklar:

 • H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2004.
 • Necdet Tosun, Derviş Keşkülü, İstanbul 2012.

Yardımcı kaynaklar:

 • Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2005.
 • Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2008.
 • Diyanet İslam Ansiklopedisi’nden ilgili maddeler.
Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma
 • Tasavvuf nedir?
 • Ders Planının Sunumu ve Zaman Planlaması
 • Dersin Tanıtımı ve Kaynakları
 • Tasavvuf nedir?
2.Hafta
 • Tasavvufun Kaynağı
 • Kur’an’da ve hadislerde” tasavvuf” kavramı yer almakta mıdır?
 • Tasavvufun Kur’an’dan referansları nelerdir?
 • Tasavvufun Sünnetten referansları nelerdir?
3.Hafta
 • Tasavvufun Teşekkülü
 • Hicri ilk iki asırda insanların zühde ve tasavvufa yönelmelerinin sebepleri nelerdir?
 • İlk iki asırda zühdî hayatın yansımaları nelerdir?
 • Ruhbanlık ve tasavvuf aynı şeyler midir?
 • Bid‘at nedir? Tasavvuf bid’at midir?
4.Hafta
 • Tasavvufun Mahiyetine Dair Konular
 • Tasavvufta ruh, nefs, kalp ve akıl ilişkisi hakkında neler söylenebilir?
 • Tasavvufun diğer ilimlere göre geç teşekkül etmesinin sebepleri nelerdir?
5.Hafta
 • Tasavvuf ve Tarikatların Mahiyetine Dair Konular I
 • Tasavvuf ve tarikat arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Şeriat – Tarikat ilişkisi konusunda neler söylenebilir?
6.Hafta
 • Tasavvuf ve Tarikatların Mahiyetine Dair Konular II
 • Tekke ve zâviyeler hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
 • Tarikat çeşitliliği neden kaynaklanmaktadır?
 • Tarikatların benzeşen ve ayrılan yönleri nelerdir?
7.Hafta
 • Manevi Eğitime Dair Konular
 • Tarikat ile cemaat aynı şeyler midir?
 • Tarikata intisap herkes için gerekli midir?
 • Tarikata girmek isteyene ne tür tavsiyelerde bulunulabilir?
 • Tarikata giren âhirette kurtuluşu garantilemiş midir?
8.Hafta
 • Manevi Eğitime Dair Konular
 • Tarikatların eğitim yöntemleri nelerdir?
 • Zikir çeşitleri nelerdir? Bu çeşitlilik neden kaynaklanmaktadır?
 • Tarikatlar cehrî ve hafî zikir yöntemlerini Allah Rasûlü (s.)’nün hangi uygulamalarına dayandırırlar?
 • Tarikatlarda sâlike verilen vird sayısı neye göre belirlenmektedir?
9.Hafta

 

 • Mürşid ve Mürid ile İlgili Konular
 • Kâmil ve mükemmil bir mürşid kimdir? Özellikleri nelerdir?
 • Kişi, herhangi bir tarikatın seyr ü sülûk yöntemini kendi başına ya da kitaplardan okumak suretiyle uygulayabilir mi?
 • Şeyhe teslimiyetteki ölçü nedir?
10.Hafta
 • Mürşid ve Mürid ile İlgili Konular
 • Tasavvuf kültüründe müridin konumu nedir?
 • Birden fazla mürşide bağlanılabilir mi?
 • Müridin, manevî eğitimi süresince mürşidinin yanında bulunması gerekir mi?
11.Hafta
 • Mürşid ve Mürid ile İlgili Konular I
 • Tasavvufî terbiyede in’ikâs ve insibâğ ne demektir?
 • Râbıta nedir, ne değildir?
12.Hafta
 • Mürşid ve Mürid ile İlgili Konular II
 • Tevessül nedir, ne değildir?
 • Üzerinde İttifak edilen tevessül çeşitleri hangileridir?
 • Üzerinde ihtilaf edilen tevessül çeşitleri hangileridir?
13.Hafta
 • Mürşid ve Mürid ile İlgili Konular III
 • Şeyh, müridin her halinden haberdar mıdır?
 • Mürşidin himmet ve tasarrufta bulunması ne demektir?
 • Peygamberlerin ve sâlih zâtların kullandığı eşya ile teberrük etme konusunda neler söylenebilir?
14.Hafta
 • Değerlendirme ve Sonuç
 
Share.