AKAİD (Peygamberlere, Kadere, Ahirete İman, Güncel İnanç Meseleleri)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Mehmet BULUT

Dersin Gayesi: İtikadî bilgi ve bilinç sağlamak

Ders kaynakları: Eski-yeni İslam itikad eserleri

Temel Kaynaklar: TahavîAkîdesi (İmam Tahavî), Nesefî (Ömer Nesefî), Kavaidü’l-Akâid (İmam Gazzalî), Usulüddin (Bezdevî), el-Milel ve’n-Nihal (Şehristânî), Akîdetü’l-müslim (Muhammed Gazalî), Muvazzahilm-i kelam (Ömer Nasuhî Bilmen).

Yardımcı Kaynaklar:

Delilleriyle İslam Akaidi – Prof. Dr. Mehmet Bulut

Tevhid ve İlm-i Kelam (Ali Arslan Aydın), İslam İnanç İlmihali (Ümit Şimşek), Ateizm Yanılgısı (Selçuk Kütük), İnanç Psikolojisi (Nevzat Tarhan), Antik İnançlar, Modern Hurafeler (Martin Lings), el-Akâidve’l-Edyân (Abdulkadir Salih), Din, İnanç ve İnançsızlık (AntoineVergote), Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Mircea Eliade), Kelam’a Giriş (Bekir Topaloğlu), Diyanet İslam Ansiklopedisi.

Hafta Konular
1 Peygamberlere iman (Nübüvvetin mahiyeti ve önemi)
2 Peygamberlere iman (Vahiy, mucize ve sahte peygamberler)
3 Din ve İslam (Dinin mahiyeti ve önemi) I
4 Din ve İslam (İslam ve Ehl-i Kitap) II
5 Din ve İslam (İslam ve diğer yeryüzü dinleri) III
6 Kadere iman (Mahiyeti ve ölçüleri)
7 Kadere iman (Eski-yeni tartışmalar)
8 Ahirete iman (Mahiyeti, Kıyamet Alametleri ve Kabir Hayatı) I
9 Ahirete İman (Diriliş ve Ahiret Safahatı) II
10 Ehl-i sünnet ve diğer itikadî fırkalar
11 İslam Adına Ortaya Çıkan Batıl Din ve Fırkalar
12 Günümüz tartışmaları (İmamet-hilafet ve sahabeye saygı)
13 Günümüz tartışmaları (Velilik, tevessül ve şefaat)
14 Günümüz tartışmaları (Mezheb-meşreb-cemaat bağlılığında ölçü ve tekfir)

 

Paylaş.