Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

0

Giriş Seviyesi Güz Dönemi Akaid’e Giriş ve Bahar Dönemi Akaid’e Giriş Hocası

İkinci Seviye Güz Dönemi Akaid ve Bahar Dönemi Akaid Hocası

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

1964 yılında Sivas merkez Kartalca köyünde dünyaya geldi. Kayseri İmam-Hatip Lisesini 1984, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1991’de yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 1992-1993 yıllarında alanı ile ilgili araştırma yapmak için 8 ay Şam’da bulundu. Türkmenistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1999-2000 öğretim yılında ders verdi. 1999’da Yardımcı Doçent, 2004’te Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanını aldı. 2012-2015 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. Hâlen bu görevini ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevini birlikte yürütmektedir. Çalışmalarını İslam düşüncesinde Allah ve âlem tasavvuru, kelam atomculuğu, kelam-tasavvuf-felsefe ilişkisi, kelam okullarının oluşum ve gelişim süreçleri konularından sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış eserleri

1- Muhyiddin İbn Arabi’nin İtikadi Görüşleri, Emin Yayınları, Bursa 2019.

2-Bâkıllanî’ye Göre Allah ve Âlem Tasavvuru, Arasta Yayınları, Bursa 2003.

3-Gazzâlî, İnsan Yayınları, İstanbul 2004.

 1. İslam’ın İnanç Yapısı, Emin Yayınları, Bursa 2006.
 2. Muhyiddin İbn Arabi’nin Düşünce Dünyası, Otto Yayınları, Ankara 2018.
 3. İslam Düşüncesinde Ahiret, Emin Yayınları, Bursa 2008.
 4. On Kapı Kırk Pencere -On Kısa Sure ile Son Peygamber-, Emin Yayınları, Bursa 2008.
 5. Zaman Mekan İçinde İnsan ve Kaderi, Emin Yayınları, Bursa 2009.
 6. Ususu’l-Akîdeti’l-İslâmiyye, Emin Yayınları, Bursa 2010.
 7. Kelam Düşüncesinde Evren ve İnsan, Emin Yayınları, Bursa 2011.
 8. Anahatlarıyla Kelam Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2013.
 9. Hidayet Rehberleri Peygamberler –Kur’an’da Adı Geçen 25 Peygamber, Emin Yayınları Bursa 2013.
 10. Kadere İman, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.
 11. Düşünce Dünyamızı Aydınlatan 40 İslam Âlimi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015.
 12. Hatem –Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa, Emin Yayınları, Bursa 2015.
 13. Gazzalî, Plural, Köln 2016.
 14. Matüridî, Plural, Köln 2016.
 15. İslam ve Güven Toplumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2016.
 16. İslam Akaidi, Anadolu Yayıncılık, Ankara 2017.
 17. Anahatlarıyla Ehl-i Sünnet Akaidi, Otto, Ankara 2017.
 18. Kaderin Sırrını Anlamak, Otto Yayınları, Ankara 2018.
 19. Kafama Takılanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2020.
 20. Hatem –Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (sav)- Emin Yayınları, Bursa 2015.
 21. İslam ve Güven Toplumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2016.
 22. Ateist ve Deistlere Güvenmemenin 100 Nedeni, Anadolu Yayıncılık, Ankara 2020.

Editörlüğünde Yayınlanmış Eserler

 1. Çağdaş İslâm Düşünürleri (Edit. Cağfer Karadaş), Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.
 2. Kelam’a Giriş, (Edit. Cağfer Karadaş), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010.
 3. İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru (Edit. Cağfer Karadaş), Beyan Yayınları, İstanbul 2019.
Share.