AKAİD’E GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Dersin Gayesi: İtikadî Bilgi ve Bilinç Sağlamak

Dersin Kaynakları:

Temel Kaynaklar:

1-Cağfer Karadaş, İslam’ın İnanç Yapısı, Emin Yayınları, Bursa 2018.
2-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları İnanç Kitapları Serisi:
İslam’da İma Esasları, Allah’a İman, Meleklere İma, Kitaplara iman, Peygamberlere İman, Ahirete İman, Kadere iman.

Yardımcı Kaynaklar:
1- İmam Azam’ın Beş Eseri, MÜ İlahiyat Fak Vakfı Yayınları, Istanbul.
2- Ehl-i Sünnet İnanç Esasları Tahavi ve Akaid Risalesi, trc. Arif Aytekin, Seha Neşriyat.
3- İmam Azam Ebu Hanife’nin İtikadi Görüşleri, Beyazizade, trc. İlyas Çelebi, mü ilahiyat fakültesi vakfı yayınları.
3- Ususu’l-Akideti’l-İslamiyye, Cağfer Karadaş, Emin Yayınları Bursa.

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Kitaplara İman I
 • İlahî sahifeler ve Tevrat, Zebûr, İncil
 • Geçmiş İlahi kitapların hükmü
2.Hafta
 • Kitaplara İman II
 • Kur’an-ı Kerim
 • Kur’an-I Kerim’in son kitap oluşu
 • Kur’an-I Kerim’in mü’minin hayatındaki yeri
3.Hafta
 • Peygamberlere İman I
 • Peygamberliğin anlamı, önemi ve gerekliliği
4.Hafta
 • Peygamberlere İman II
 • Peygamberlerin sıfatları
5.Hafta
 • Peygamberlere İman III
 • Mucize
 • Keramet ve diğer olağanüstü haller
6.Hafta
 • Peygamberlere İman IV
 • Kur’an’da ismi geçen peygamberler
7.Hafta
 • Peygamberlere İman V
 • Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Son Peygamber oluşu
8.hafta
 • Ahirete İman I
 • Ahirete imanın temellendirilmesi
9.Hafta
 • Ahirete İman II
 • Ecel ve kabir hayatı
10.Hafta
 • Ahirete İman III
 • Kıyamet alametleri ve kıyamet
11.Hafta
 • Ahirete İman IV
 • Ahiret hayatının safhaları (Ba’s, haşr, hesap, şefaat, mizan, sırat)
12.Hafta
 • Ahirete İman V
 • Cennet-cehennem
 • Ru’yetullah (Allah’ın görülmesi meselesi)
13.Hafta
 • Kader ve Kazaya İman I
 • Kaderin sırrını anlamak
14.Hafta
 • Kader ve Kazaya İman II
 • Kaderin kazaya dönüşmesi
Share.