KUR’AN’I KERİM’E GİRİŞ

0

Öğretim Görevlisi: Dr. Adem ERGÜL

Dersin Gayesi: Allah’ın insanlığa son mesajı olan Kur’an-ı Kerim’in nasıl vahyedildiği, en sağlam yollarla nasıl kayıt altına alınıp günümüze ulaştırıldığı, onun hayat nizamı olan ve insanlığın kurtuluşunu sağlayan mana ve muhtevasının hangi esaslar çerçevesinde tefsir edildiği hususlarında gerekli kaynaklara dayanarak muhatabı olabildiği kadar doğru bir şekilde bilgilendirmektir.

Dersin Kaynakları:

Ana Kaynaklar:

  • Prof. Dr. Ömer Çelik, Tefsir usulü ve Tarihi,
  •  Prof. Dr. Muhsin Demirci: Tefsir Usulu, Tefsir Tarihi.

Yardımcı Kaynaklar:

  • Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulu, Tefsir Tarihi,
  • Diyanet İslam Ansiklopedisi’nden ilgili maddeler.
Hafta Konular
1 Vahiy Gerçeği, Kur’an Vahyi ve Kur’an’ın Mahiyeti
2 Kur’an’ın Korunması ve Günümüze Kadar Gelişi
3 Mushaf Bilgileri (Ayet, sure, kıraat, nokta, hareke, secavend, cüz, ta’şir ve tahmis…)
4 Kur’an’ın Muhtevası (Ana Konular – Tali Konular)
5 Kur’an’ın İ’cazı ve Uslubu
6 Âyetlerin İniş Sebepleri ve Tedricilik
7 Nesh Meselesi
8 Ayetlerdeki Kapalı İfadeler (Muhkem-Müteşabih, Mücmel-Mübeyyen, Hakikat-Mecaz, Müşkil, Mübhem)
9 Tefsirle İlgili Kavramlar: Tefsir, Te’vil, Tercüme, Meal
10 Temel Tefsir Yaklaşımları: Rivayet (Kur’an’ın Kur’an’la, Hadisle, Sahabe ve Tabiin Kavliyle Tefsiri)
11 Temel Tefsir Yaklaşımları: Dirayet (Lugavî, Fıkhî, İlmî, İctimaî, İşarî)
12 Konulu Tefsir ve Mezhebî Tefsirler
13 Tefsirde Modern Eğilimler
14 Türkçe Yapılan Telif Tefsir Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Paylaş.