Prof. Dr. Ömer ÇELİK

0

Giriş Seviyesi Güz Dönemi Kur’ân’a Giriş ve Bahar Dönemi Tefsir’e Giriş Hocası

İkinci Seviye Güz Dönemi Tefsir ve Bahar Dönemi Tefsir Hocası

1966 yılında Artvin Yusufeli’nde doğdu. 1985’te Yusufeli İmam-Hatip Lisesi’ni, 1989’da M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Fakültemizdeki görevine 1991 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı Kur’ân’a Göre Kur’ân-ı Kerîm ve Muhatapları adlı doktora tezini 1997 yılında tamamladı. 2002 yılında doçent oldu. 2003-2006 yılları arasında Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. 2007 yılında profesörlüğe yükseltildi. Eserlerinden bazıları: Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası (Murat Sülün ile birlikte), Üsve- i Hasene, Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur’an’da İnsan, Kur’an’dan Teknolojik Yansımalar, Tefsir Usulü ve Tarihi. Hakk’ın Daveti Kur’an-ı Kerim Meali Ve Tefsiri.

Share.