TEFSİR

0

Öğretim Görevlisi: Dr. Adem ERGÜL

Dersin Gayesi: Tefsir ilminin konusu, gayesi ve tefsire duyulan ihtiyacı belirttikten sonra özellikle namazlarımızda okuduğumuz ve daha çok “namaz sureleri” olarak bilinen sureleri, bu dersi takip edenlerin seviye ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak kısa, faydalı ve etkili bir yöntemle tefsir ve izah etmektir.

Dersin Kaynakları:

Temel Kaynaklar:

  •  Elmalılı, Hak Dini,
  • Prof. Dr. Ömer Çelik, Hakk’ın Daveti,
  • Komisyon: Kur’an Yolu,
  • Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an.

Yardımcı Kaynaklar:

  • Taberi,
  • İbn Kesir,
  • Razi,
  • Kurtubi,
  • İbn Aşur.
Hafta Konular
1 Tefsirin Konusu, Gayesi ve Tefsire Duyulan İhtiyaç
2 Fatiha Suresi Tefsiri
3 Fil ve Kureyş Sureleri Tefsiri
4 Maun ve Kevser Sureleri Tefsiri
5 Kafirun ve Nasr Sureleri Tefsiri
6 Tebbet ve İhlâs Sureleri Tefsiri
7 Felak ve Nas Sureleri Tefsiri
8 Duha ve İnşirah Sureleri Tefsiri
9 Tîn ve Kadir Sureleri Tefsiri
10 Tekasür ve Asr Sureleri Tefsiri
11 Bakara 1-5 Ayetleri Tefsiri
12 Bakara Suresi 255. Ayet Tefsiri (Ayete’l-Kürsî)
13 Bakara suresi 285-286. Ayetleri Tefsiri (Amenerrasulü)
14 Haşr Suresi 544-547. Ayetleri Tefsiri (Hüvellahullezi)
Paylaş.