TEFSİR (İkinci Seviye – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ömer ÇELİK

Dersin Gayesi:

 1. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında ve onun kontrolünde vahiy katipleri tarafından nasıl yazıya geçirildiğini kavratmak.
 2. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Ebubekir zamanında nasıl en ciddi ilmi usullerle cem edildiğini ve bu çalışmanın sebebini öğretmek.
 3. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Osman zamanında nasıl istinsah ettirilip çoğaltılarak

Temel Kaynaklar:

 1. Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi, İstanbul, Erkam Yayınları
 2. Muhsin Demirci, Tefsir Usulü, İstanbul, İFAV Yayınları
 3. Mehmet Emin Maşalı, Kur’ân’ın metin yapısı: Mushaf tarihi ve imlası, Ankara, Avrasya yayıncılık, 2004

Yardımcı Kaynaklar:

 • Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Mushaf” maddesi, Mesut Okumuş ve Diğerleri, Tefsir El Kitabı, editör Mehmet Akif Koç, Ankara, Grafiker Yayınları, 2012
Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma – Dönemlik Ders Planının Sunumu
 • Konulu Tefsir Yöntemi
 • Konulu Tefsirin Tarifi ve Mahiyeti
 • Konulu Tefsir Yöntemi
 • Kur’an’ın Anlaşılmasında Konulu Tefsir Yönteminin Faydaları
 • Konulu Tefsir Yöntemiyle Yapılan Çalışmalar
2.Hafta
 • Kur’an’da Tevhid ve Şirk
 • Tevhidin Tarifi
 • Kur’an’da Tevhidin Nakli Delilleri
 • Kur’an’da Tevhidin Akli Delilleri
 • Tevhidi Korumanın Zorluğu
 • Şirkin Tarifi
 • Şirke Düşüren Sebepler
 • Şirkten Korunma Yolları
 • Şirk Günahının Büyüklüğü ve Cezası
3.Hafta
 • Kur’an’da Ulûhiyyet
 • Ulûhiyyetin Tarifi
 • Ulûhiyetin Sadece Allah’a Mahsus Oluşu
 • Ulûhiyetin Delilleri
4.Hafta
 • Kur’an’da Nübüvvet ve Risalet
 • Nübüvvetin Tarifi
 • Nübüvvetin Gerekliliği ve İspatı
 • Nebîler
 • Risâletin Tarifi
 • Resuller
 • Kur’an’da Nebi-Resûl Ayrımı
5.Hafta
 • Kur’an’da Kıyamet ve Ahiret
 • Ecel-Ölüm
 • Kıyamet Alametleri
 • Sura Birinci Kez Üflenmesi: Göklerin, Yerin, Dağların Yıkılması, İnsanların-Canlıların Ölmesi
 • Sura İkinci Kez Üflenmesi: Yeniden Diriliş (Ba’s ve Nüşûr)
 • Haşr
 • Mizan
 • Hesap
 • Cehennem
 • Cennet
6.Hafta
 • Kur’an’da Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem)
 • Kur’an’da Peygamberimizin Çocukluğu ve Gençliği
 • Kur’an’da Peygamberimizin Nübüvvet ve Risaletle Görevlendirilişi
 • Kur’an’da Peygamberimizin Tevhid Mücadelesi
 • Kur’an’da Peygamberimizin Hicreti
 • Kur’an’da Peygamberimizin Seferleri ve Gazveleri
 • Kur’an’da Peygamberimizin Aile Hayatı
 • Kur’an’da Peygamberimizin Ahlakı
 • Kur’an’da Peygamberimizin Örnekliği
7.Hafta
 • Kur’an’da İnsan
 • İlk İnsan Hz. Adem ve Eşinin Yaratılması
 • İlk Cennet Hayatı, İblisle İlk İmtihan ve Dünyaya İniş
 • İnsanın Yaratılışı ve Yaratılış Safhaları
 • İnsanın Olumlu-Olumsuz Özellikleri
 • İnsanın İmtihanı
8.hafta
 • Kur’an’da Nefs Tezkiyesi
 • Ruh Nedir?-Nefis Nedir?
 • Nefsin Tesviyesi, Ona Fücûr ve Takvâsının İlham Edilmesi
 • Nefsin Tezkiyesi-Nefsin Tedsiyesi
 • Nefsi Tezkiyenin Yolları
9.Hafta
 • Kur’an’da Mü’minin Özellikleri
 • İman
 • İlim
 • Amel-i sâlih: İbadetler, Cihad, Muamelât
 • Takvâ
 • Güzel Ahlak: Sıdk, İhlas ve İhsan, Tevekkül-teslimiyet, sabır, cömertlik…
10.Hafta
 • Kur’an’da Münafığın Özellikleri
 • İnanmadıkları Halde “İnandık“ Derler
 • İkiyüzlüdürler
 • Kalplerinde Hastalık Vardır
 • Yalancıdırlar
 • Yalan Yere Yemin Ederler
 • Bozguncudurlar
 • Hidayete Karşılık Dalaleti Satın Almışlardır
 • Menfaatperesttirler
 • Mü’minleri Bırakıp Kâfirleri Dost Edinirler
 • Cehennemin En Alt Tabakasındadırlar
11.Hafta
 • Kur’an’da Ahlak
 • Mezmûm Ahlak: Cimrilik, Acelecilik, Sabırsızlık, Yalancılık, Menfaatperestlik, Samimiyetsizlik
 • Memdûh Ahlak: Cömertlik, Hilim, Sabır, Doğruluk, Diğergamlık, Samimiyet….
12.Hafta
 • Kur’an’da Hukuk
 • Hukukullâh
 • Hukûku’l-ibâd:
 • Medenî Hukuk (Aile Hukuku)
 • Borçlar Hukuku
 • Hadler
 • Devletler Hukuku
13.Hafta
 • Kur’an’da Savaş ve Barış
 • Savaşla İlgili Kavramlar: Cihâd, Kıtâl, Harb, Sefer, Nefr, Gazve, Sulh, Esir, Ganimet
 • Kur‘an’da Savaş Hukuku
 • Kur’an’da Barış Hukuku
14.Hafta
 • Kur’an’da Aile ve Kadın
 • Aile İlgili Kullanılan Kavramlar: Ehl-i Beyt, Ehl, Âl..
 • Kur’an’da Genel Olarak Aile
 • Kur’an’da Örnek Gösterilen Peygamber Aileleri
 • Peygamberimizin Ailesi: Ehl-i Beyt
 • Kur‘an’da Kadın: Eğitim, Evlilik, Miras, Şahitlik, Sosyal Hayat
Share.