AKAİD (İkinci Seviye – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Dersin Amacı:
İslâm İnancının diğer inanç ve akımlar karşısındaki konumunu öğrenmek.

Temel Kaynaklar:
1- Çağdaş İnanç Problemleri, Cağfer Karadaş, Türkiye Gençlik Vakfı Yayınları (TUGVA).
2- İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, editör: Cağfer Karadaş, Beyan Yayınları.
3- Çağdaş İnanç Problemleri, Temel Yeşilyurt, Diyanet İşleri başkanlığı yayınları.

Yardımcı Kaynaklar:
1- Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi, Cağfer Karadaş, Ensar Neşriyat, İstanbul
2- Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi, Mustafa Öz, Ensar neşriyat.
3- Çağdaş İslami Akımlar, Mehmet Ali Büyükkara, Klasik Yayınları.

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma – Dönemlik Ders Planının Sunumu
 • İslam İtikadında Akıl-Nakil Dengesi
 • İslam itikadında deliller
 • İslam itikadında aklın yeri
 • İslam itikadında naklin yeri
2.Hafta
 • Allah’ı Tanımak
 • Kendini bilen Rabbini bilir.
3.Hafta
 • Evreni Tanımak
 • Şahit-gaib meselesi
4.Hafta
 • İnsanı Tanımak
 • İlk İnsan
5.Hafta
 • Peygamberin dindeki yeri
 • Peygambersiz dinin imkanı
6.Hafta
 • Vahiy Gerçeği
 • Vahyin dilsel mahiyeti
7.Hafta
 • Hüsün-Kubuh Meselesi
 • Kötülük problemi
8.Hafta
 • İnsan hürriyeti
 • İslam’da kesb anlayışı
 • İslam’da kader anlayışı
9.Hafta
 • Ruhçuluk ve Reenkarnasyon
 • Yoga, meditasyon, ruh göçü, ruhun ayrı bedeninin olması
10.Hafta
 • Sihir, cincilik ve Astroloji
 • Sihir
 • Burçlar
 • Medyumluk
11.Hafta
 • Putçuluğa dönüş
 • Günümüzde antik batıl inançları diriltme çabası
12.Hafta
 • Kıyametçilik
 • Kıyamet tarihçiliği
13.Hafta
 • Ölümden sonraki hayat
 • Peygamberler
 • Şehitler
 • Mü’minler
 • Kafirler
14.Hafta
 • Şefaat
 • Hesap günü kurtuluş ümidi
Share.