AKAİD (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Dersin Amacı:
İslâm İnancının diğer inanç ve akımlar karşısındaki konumunu öğrenmek.

Temel Kaynaklar:
1- Çağdaş İnanç Problemleri, Cağfer Karadaş, Türkiye Gençlik Vakfı Yayınları (TUGVA).
2- İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, editör: Cağfer Karadaş, Beyan Yayınları.
3- Çağdaş İnanç Problemleri, Temel Yeşilyurt, Diyanet İşleri başkanlığı yayınları.

Yardımcı Kaynaklar:
1- Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi, Cağfer Karadaş, Ensar Neşriyat, İstanbul
2- Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi, Mustafa Öz, Ensar neşriyat.
3- Çağdaş İslami Akımlar, Mehmet Ali Büyükkara, Klasik Yayınları.

 

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma- Dönemlik Ders Planının Sunumu
 • İslam’ın Özgünlüğü
 • İslam’ım temel amacı
 • Zarurât-ı Diniyye
2.Hafta
 • Müslümanların Birliğini Sağlama
 • Ehl-i Kıble Anlayışı
3.Hafta
 • İhtilaf ve Tefrika
 • İhtilaf adabı
4.Hafta
 • Mezhep olgusu ve gerçeği
 • Mezhebin anlam ve önemi
 • Mezhebin kaçınılmazlığı
5.Hafta
 • Yaşayan Mezheplerin Değerlendirilmesi I
 • Ehl-i Sünnet mezhepleri (Maturidilik, Eş‘arîlik)
6.Hafta
 • Yaşayan Mezheplerin Değerlendirilmesi II
 • Şia
 • İbaziler
7.Hafta
 • Yaşayan Mezheplerin Değerlendirilmesi III
 • Batınîlik
8.Hafta
 • Mezhepçilik-Mezhepsizlik
 • Mezhepte ifrat ve tefrit
9.Hafta
 • Çağdaş Akımlar I
 • Selefilik-Vahhabilik
10.Hafta
 • Çağdaş Akımlar II
 • İslamcılık
11.Hafta
 • Çağdaş Akımlar III
 • Kur’ancılık

12.Hafta
 • İnanç Karşıtı Akımlar I
 • Ateizm

13.Hafta
 • İnanç Karşıtı Akımlar II
 • Deizm
14.Hafta
 • İnanç Karşıtı Akımlar III
 • Agnostisizm ve Nihilizm
Share.