AKAİD’E GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Dersin Gayesi: İtikadî Bilgi ve Bilinç Sağlamak

Dersin Kaynakları:

Temel Kaynaklar:

1-Cağfer Karadaş, İslam’ın İnanç Yapısı, Emin Yayınları, Bursa 2018.
2-Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları İnanç Kitapları Serisi:
İslam’da İma Esasları, Allah’a İman, Meleklere İma, Kitaplara iman, Peygamberlere İman, Ahirete İman, Kadere iman.

Yardımcı Kaynaklar:
1- İmam Azam’ın Beş Eseri, MÜ İlahiyat Fak Vakfı Yayınları, Istanbul.
2- Ehl-i Sünnet İnanç Esasları Tahavi ve Akaid Risalesi, trc. Arif Aytekin, Seha Neşriyat.
3- İmam Azam Ebu Hanife’nin İtikadi Görüşleri, Beyazizade, trc. İlyas Çelebi, mü ilahiyat fakültesi vakfı yayınları.
3- Ususu’l-Akideti’l-İslamiyye, Cağfer Karadaş, Emin Yayınları Bursa.

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma
 • Akaide Giriş
 • Dönemlik Ders Planının Sunumu
 • Din nedir? İslam nedir?
2.Hafta
 • İman ve Akîde
 • Akaid nedir?
 • İtikad-İman
 • İmanın Önemi
 • İman-İslam
3.Hafta
 • İman-Amel
 • İmanın insan hayatına yansıması
 • İman-amel ilişkisinin tarihte ve günümüzdeki anlaşılması
4.Hafta
 • Akaidin Kaynakları I
 • Kitap, Sünnet
 • icma‘ (Sahabe’nin icma‘ı)
 • Kitap-Sünnet bütünlüğü
 • Cibril hadisi
5.Hafta
 • Akaidin Kaynakları II
 • Rüya, ilham ve keşfin akaidde delil olması meselesi
6.Hafta
 • 6 İman Esası
 • 6 İman Esasının Temellendirilmesi
7.Hafta
 • Allah’a İman I
 • Allah’ın varlığı ve birliği
8.Hafta
 • Allah’a İman II
 • Allah’ın isim ve sıfatları
9.Hafta
 • Allah’a İman III
 • Allah’ın isim ve sıfatlarının evrene yansıması
 • Allah’ın Yaratıcılığı ve yöneticiliği (Hâlık ve Rabb olarak Allah)
10.Hafta
 • Allah’a İman IV
 • Allah’ın isim ve sıfatlarının insan ile alakası
 • İnsanın yaratılışının anlamı
11.Hafta
 • Meleklere İman I
 • Meleklerin varlığı, hikmeti ve gerekliliği
12.Hafta
 • Meleklere İman II
 • Meleklerin özellikleri ve fonksiyonları
13.Hafta
 • Meleklere İman III
 • Görünmeyen diğer varlıklar (Cin, şeytan)
14.Hafta
 • Meleklere İman IV
 • Ruh
 • Ruhun Mahiyeti
 • Ruh – Beden Bütünlüğü
Share.