TEFSİR (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ömer ÇELİK

Dersin Gayesi:

 1. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında ve onun kontrolünde vahiy katipleri tarafından nasıl yazıya geçirildiğini kavratmak.
 2. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Ebubekir zamanında nasıl en ciddi ilmi usullerle cem edildiğini ve bu çalışmanın sebebini öğretmek.
 3. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Osman zamanında nasıl istinsah ettirilip çoğaltılarak

Temel Kaynaklar:

 1. Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi, İstanbul, Erkam Yayınları
 2. Muhsin Demirci, Tefsir Usulü, İstanbul, İFAV Yayınları
 3. Mehmet Emin Maşalı, Kur’ân’ın metin yapısı: Mushaf tarihi ve imlası, Ankara, Avrasya yayıncılık, 2004

Yardımcı Kaynaklar:

 • Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Mushaf” maddesi, Mesut Okumuş ve Diğerleri, Tefsir El Kitabı, editör Mehmet Akif Koç, Ankara, Grafiker Yayınları, 2012
Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma- Dönemlik Ders Planının Sunumu
 • Kur’an-ı Kerim’in Mushaflaşma Süreci
 • Kur’an-ı Kerim’in Yazılması: Vahiy Katipleri, Yazı Malzemeleri
 • Kur’an-ı Kerim’in Cem’i: Hz. Ebubekir (r.a.)‘ın Faaliyeti
 • Kur’an-ı Kerim’in İstinsah ve Teksiri: Hz. Osman’ın Faaliyeti
 • Mushaf-ı Şerif’in Hz. Osman Sonrası Serüveni
2.Hafta
 • Kıraat İlmi ve Kıraat-Tefsir İlişkisi
 • Yedi Harf Meselesi
 • Yedi Harf-Kıraat Münasebeti
 • Kıraat İlmi ve Tarihi Serüveni
 • Kıraat-Tefsir İlişkisi
3.Hafta
 • Kur’an Sünnet İlişkisi
 • Kur’an Vahyi-Sünnet Vahyi
 • Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Kur’an-ı Kerim’le İlgili Vazifeleri: Tebliğ, Tebyîn-Tefsîr, Tatbik
 • Kur’an’ın En Önemli Tefsiri: Sünnet
 • Sünnet Olmadan Kur’an’ın Anlaşılmasının İmkânsızlığı
4.Hafta
 • Kur’an’ın Maksatları
 • Tevhid
 • Yalnız Allah’a Kulluk
 • Hak
 • Adalet
 • Barış
 • Hürriyet
 • Zulmün Ortadan Kaldırılması
5.Hafta
 • Kur’an’da Konu Bütünlüğü: Kur’an’ın Kur’anla Tefsiri
 • Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine Görüşler-Düşünceler
 • Bir Tefsir Metodu Olarak Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri
 • Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri: Mücmelin Tebyini, Müşkilin Telifi, Mübhemin Tavdihi, Îcâzın Tafsîli…
6.Hafta
 • Tefsirde İhtilaf Sebepleri
 • Kıraat Farklılıkları
 • Müşterek Lafızlar
 • Müteşâbih İfadeler
 • Siyak-Sibak-Karine
 • İ’râb İhtilafları
 • Rivayetlerin Tercihinde Farklılıklar
7.Hafta
 • Kur’an Kıssalarının Tarihsel Gerçekliği
 • Kıssa-Mesel-Temsil
 • Kur’an Kıssalarının Miktarı ve Özellikleri
 • Kur’an Kıssalarının Hedefleri
 • Kur’an Kıssalarının Tarihsel Gerçekliği
8.hafta
 • Kur’an’ın İşârî (Tasavvufi) Tefsiri
 • İşârî Tefsirin Tarifi
 • İşârî Tefsirin Makbuliyet Şartları
 • İşârî Tefsirin Sakıncaları
 • İşâri Tefsirler ve Örnekler
9.Hafta
 • Kur’an Bilim İlişkisi
 • Kur’an Nedir-Bilim Nedir?
 • Bilimler Tasnifi
 • Kur’an’da Bilimlerin Alanlarına İşaret Eden Ayetler
 • Bilimsel Tefsirin Tarifi ve Mahiyeti
 • Bilimsel Muhtevalı Ayetlerin Tefsirinde Yöntem
 • Bilimsel Tefsirin Sınırı, Faydaları ve Sakıncaları
 • Bilimsel Tefsir Örnekleri
10.Hafta
 • Tefsirde Modernist Yaklaşımlar- Tarihsel Arka Plan
 • Modernizm Nedir-Modernist Kimdir?
 • Modernizmin Temel Dinamikleri
 • Modernizmin İslam Dünyasını Etkisi Altına Alması ve Sebepleri
 • Modernizmin İslam Dünyasındaki Ağırlıklı Etki Alanları
11.Hafta
 • Tefsirde Modernist Yaklaşımlar I: Kur’âniyyûn (Kur’ancılık)
 • Hint Alt Kıtasında Modernizm-İslam Çatışması
 • Çatışma Alanları: Kur’an-Hz. Peygamber-Sünnet-Tasavvuf
 • Kur’âniyyûn (Kur’ancılık) Akımının Ortaya Çıkması, Temel Yaklaşımları
 • Kur’âniyyûn (Kur’ancılık) Akımının Öncüleri ve Takipçileri
 • Kur’âniyyûn (Kur’ancılık) Akımının Etkileri
12.Hafta
 • Tefsirde Modernist Yaklaşımlar II: Tarihselcilik
 • Tarihselciliğin Tarifi
 • Tarihselciliğin Ortaya Çıkışı
 • Tarihselciliğin Hıristiyan Dini Kaynaklara Uygulanışı
 • Tarihselciliğin İslami Kaynaklara (Kur’an-Sünnet) Uygulanışı
 • Tarihselciliğin Sonuçları ve Çıkmazları
13.Hafta
 • Tefsirde Hermönötik Yaklaşım
 • Hermönötik’in Tarifi
 • Hermönötik’in Ortaya Çıkışı
 • Bir Yorumbilim Olarak Hermönötik
 • Hermönötik’in Öncüleri
 • Kur’an’ın Tefsirinde Hermönötik Yaklaşım
14.Hafta
 • Tefsirde Semantik Yaklaşım
 • Semantik’in Tarifi
 • Semantik’in Ortaya Çıkışı
 • Bir Tefsir Yöntemi Olarak Semantik
 • Kur’an’la İlgili Semantik Örnekler
Share.