TEFSİR’E GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ömer ÇELİK

Dersin Gayesi: Tefsir ilminin konusu, gayesi ve tefsire duyulan ihtiyacı belirttikten sonra özellikle namazlarımızda okuduğumuz ve daha çok “namaz sureleri” olarak bilinen sureleri, bu dersi takip edenlerin seviye ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak kısa, faydalı ve etkili bir yöntemle tefsir ve izah etmektir.

Dersin Kaynakları:

Ana Kaynaklar:

 • Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi, İstanbul, Erkam Yayınları
 • Muhsin Demirci, Tefsir Usulü, İstanbul, İFAV Yayınları
 • İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara

Yardımcı Kaynaklar:

 • Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Vahy” maddesi
 • Diyanet İslam Ansiklopedisi “Kur’an” maddesi
 • Muhsin Demirci, Vahiy Gerçeği, İstanbul, 1996
Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tefsirin Konusu, Gayesi ve Tefsire Duyulan İhtiyaç
 • Tefsirin Tarifi ve Konusu
 • Tefsirin Gayesi
 • Tefsire Duyulan İhtiyaç
 • Tefsirde İhtilaf Sebepleri
2.Hafta
 • Fatiha Suresi Tefsiri
 • Fatiha suresine Giriş: İsimleri ve Fazileti
 • Fatiha Suresi Tefsiri
 • Fatiha-Bakara Suresi Münasebeti
3.Hafta
 • Fil ve Kureyş Sureleri Tefsiri
 • Ebrehe ve Fil Olayı
 • Fil Suresi Tefsiri
 • Kureyş Kabilesi Tarihi
 • Kureyş Suresi Tefsiri
4.Hafta
 • Maun ve Kevser Sureleri Tefsiri
 • Maun Suresi Tefsiri
 • Kevser Suresi Tefsiri
5.Hafta
 • Kafirun ve Nasr Sureleri Tefsiri
 • Mekkenin İlk Yıllarında Müslüman-Kafir Münasebeti
 • Kafirun Suresi Tefsiri
 • Mekke’nin Fethi ile Gelen Zafer
 • Nasr Suresi Tefsiri
6.Hafta
 • Tebbet ve İhlâs Sureleri Tefsiri
 • Tebliğin İlk Çileli Yılları
 • Tebbet Suresi Tefsiri
 • İhlas Suresi Tefsiri
7.Hafta
 • Felak ve Nas Sureleri Tefsiri
 • Peygamberimiz (s.a.s.)’e Sihir Yapılması
 • Felak Suresi Tefsiri
 • Nas Suresi Tefsiri
 • Felak-Nas Surelerinin Muhteva ve Maksat İtibariyle Mukayesesi
8.hafta
 • Duha ve İnşirah Sureleri Tefsiri
 • Zifiri Karanlıkta Olana Aydınlığın Yakın Olduğu Müjdesi
 • Duha Suresi Tefsiri
 • İnşirah Suresi Tefsiri
 • Duha-İnşirah Sureleri Münasebeti
9.Hafta
 • Tîn, Alak ve Kadir Sureleri Tefsiri
 • Tîn Suresi Tefsiri
 • Vahyin Başlangıcı ve Alak Suresinin İlk Beş Ayetinin Tefsiri
 • Kadir Suresi Tefsiri
10.Hafta
 • Tekasür, Asr ve Hümeze Sureleri Tefsiri
 • Tekasür Suresi Tefsiri
 • Asr Suresi Tefsiri
 • Hümeze Suresi Tefsiri
11.Hafta
 • Bakara 1-5 Ayetleri Tefsiri
 • Bakara Suresine Giriş: İsimleri, Muhtevası, Fazileti
 • Bakara 1-5 Ayetleri Tefsiri
12.Hafta
 • Bakara Suresi 255. Ayet Tefsiri (Ayete’l-Kürsî)
 • Ayete’l-Kürsî’nin Fazileti ve Önemi
 • Ayete’l-Kürsî Tefsiri
13.Hafta
 • Bakara suresi 285-286. Ayetleri Tefsiri (Amenerrasulü)
 • Bakara suresi 285-286. Ayetlerinin (Amenerrasulü) Nerede/Nasıl İndiği ve Fazileti
 • Bakara suresi 285-286. Ayetlerinin (Amenerrasulü) Tefsiri
14.Hafta
 • Haşr Suresi 21-24. Ayetleri Tefsiri (Hüvellahullezi)
 • Haşr Suresi 21-24. Ayetlerinin (Hüvellahullezi) Fazileti
 • Haşr Suresi 21-24. Ayetlerinin (Hüvellahullezi) Tefsiri
Share.