Doç. Dr. A. Hikmet ATAN

0

Giriş Seviyesi Güz Dönemi Hadis’e Giriş ve Bahar Dönemi Hadis Metinleri’ne Giriş Hocası

İkinci Seviye Güz Dönemi Hadis ve Bahar Dönemi Hadis Metinleri Hocası

Doç. Dr. A. Hikmet ATAN

1966 yılında Samsun’da doğdu. İlk-orta ve liseyi burada okuduktan sonra 1984-1989 yılları arasında İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek tahsil gördü. Aynı fakültenin Hadis bölümünde 1990-1993 yılları arasında master, 1993-1999 yılları arasında da doktora yaptı. Muhtelif zamanlarda Suriye ve Ürdün’de hadis ilmine dair araştırmalarda bulundu.

1999-2009 tarihleri arasında on yıl Kazakistan’da İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlığı yaptıktan sonra İstanbul’a dönerek merkezi İstanbul’da bulunan Şefkat Yolu Derneği’nin Orta Asya, Uzak Doğu ve Afrika’ya yönelik hizmetlerinde eğitim koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda aylık Şefkat Dergisi editörlüğü yaptı.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde 2011-2012 öğretim yılında öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2012 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Atan’ın hadis ilmi, hadis eğitimi ve öğretimi konulu Türkçe ve Kazakça, kitap, makale ve tebliğ türü çalışmaları bulunmaktadır. Arapça, İngilizce ve Kazakça bilen Abdullah Hikmet Atan, özel olarak musiki ve hüsn-i hat ile ilgilenmekte, ayrıca Orta Asya’dan Türkiye’ye ilahiyat alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için gelen çok sayıda öğrenciye gönüllü olarak danışmanlık yapmaktadır. Bazı özel televizyon kanallarında çeşitli programlar da yapan Atan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Share.