dini eğitim

Giriş Seviyesi Güz Dönemi Kur’ân’a Giriş ve Bahar Dönemi Tefsir’e Giriş Hocası İkinci Seviye Güz…

Programın temel amacı, temelde ilahiyat eğitimi vermektir. Bireylerin Temel İslami İlimlerden belirli bir düzeye ulaşabilmeleri…

Uzaktan eğitim; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı bir eğitim biçimidir. Zaman ve mekân kısıtlamalarını ortadan…